Jeg motiveres av å omgås med andre flinke mennesker som brenner for noe!

Berit Høisen tok en bachelor i Ledelse, Innovasjon og Marked ved Universitetet i Tromsø og gått Gründerskolen ved UiO, før hun flyttet ned til Sørlandet, for å ta masteren Entreprenørskap og Innovasjon SHIFT, ved Universitetet i Agder. 

Berit var ferdig utdannet fra Shift sommeren 2022, og er i dag ansatt i Trainee Sør. Her er hun nå på plass hos Nye Veier (tidligere Arendals Fossekompani). Hos Nye Veier jobber hun som rådgiver innen bærekraft, og har en rekke spennende og varierte arbeidsoppgaver. 

“Jeg jobber med alle spennende prosjekter som går inn under den store bærekraftsparaplyen. Innen en uke jobbet jeg med alt fra EU taksonomien, Vesentlighetsanalyse og ulike pilotprosjekter, som blant annet produksjon av solenergi”

Berit Høisen

Nye Veier har vist meg enormt med tillit og gitt meg mye ansvar, noe som motiverer meg veldig i jobben. Jeg har også flotte kollegaer og får ta det i en god kultur her, som er veldig viktig for meg, forteller Berit videre. 

“I livet motiveres jeg av å omgås med andre flinke mennesker, som brenner for noe, både på jobb og på fritiden. Jeg liker også å bli utfordret med å få mer ansvar, det gir meg mestringsfølelse

Berit Høisen

Berit forklarer at hun har dratt stor nytte av årene på Shift og bruker det mye inn mot jobben. Det lærte meg hvordan jeg jobber best, og de ulike områdene jeg trives best å jobbe innenfor. 

Videre forteller hun at tiden på Shift har lært henne viktigheten av å legge inn innsats der det betyr mest, og viktigheten av å velge bort det som gir mindre verdi. Hvor viktig det er å tette kunnskapshull og gjøre gode undersøkelser før en tar beslutninger. Samtidig som man må huske på hva markedet og interessentene sier burde brukes som bakgrunn for å planlegge veien videre, og ikke la egne meninger styre disse valgene. 

Berit kan også fortelle at den største oppturen denne uken har vært å bli prosjektleder for en pilot Nye Veier skal sette i gang angående EU taksonomien. Dette er et samarbeid mellom en norsk tech-startup og en av deres egne entreprenører. 

Berit startet i tiden sin på Shift startupen Farmr, sammen med medstudent Sjur Alvsaker. I dag er Berit daglig leder for Farmr, ved siden av fulltidsjobben sin.  Vil du lese mer om Farmr, klikk her!

Farmr er fortsatt oppe å går, sier Berit. Hun forklarer videre at aktiviteten har blitt justert ned, på grunn av livssituasjonen. Vi er kun et team på to og begge er i fulltidsjobb. Nå som vi begge er i full jobb, og har en mer travel hverdag, er det vanskeligere å opprettholde kontinuerlig fremdrift og like mye samarbeid. De periodene det skjer veldig mye annet, har vi dessverre sett oss nødt til å nedprioritere startupen litt. 

Jeg savner å møte opp på Shift-bygget hver dag og møte andre inspirerte og motiverte studentgründere. For en fin tid det var!

Berit Høisen

For meg har det å kunne etablere noe eget alltid gitt meg en ekstra driv, forteller Berit. I tillegg liker jeg det å kunne styre arbeidsmåte- og tidspunkt. Det å starte Farmr har gitt meg mye kunnskap om det å danne skape et selskap, og det gir enorm med læring på flere nivåer. Samtidig så har det gitt meg en god grunnforståelse for organisasjoner; organisasjonsstruktur, – utvikling og -kultur. Det har også gitt meg innsyn og erfaring ulike måter å jobbe på. Det finnes mange ulike måter å drive frem prosjekter på og ulike måter å jobbe sammen med andre. Ikke minst har Shift lært meg hvordan jeg skal dyrke egen og andres kreativitet – og det er bare toppen av isfjellet!

Berit Høisen og Sjur Alvsaker er gründerne bak Farmr

Fått første betalende kunde før produktet er ferdig!

Norsjor AS ble i 2021 etablert som en av de første bedriftene på Shift. Gründerne bak den suksessfulle startupen er Amalie Eilertsen, Kennet Karlsen og Jarle Haugereid. De har på kort tid etablert seg som en sterk aktør i markedet, og har den siste tiden fått spesielt mye omtale i media på grunn av utvelgelsen til både Startuplabs akseleratorprogram og Equinor’s TechStart program.

Norsjor utvikler et avansert undervanns lasersystem for å ta bort begroing (marine arter; mikroorganismer og alger) fra skog innen skipsfart og annen maritim industri. 

“Det som gjør dette prosjektet så spennende er at begroing er noe folk flest ikke tenker på, men det har en enorm påvirkning på klima og bevaring av økosystemer i havet. Begroing kan øke klimagassutslipp med 25% samtidig som begroing er største bidragsyter til spredning av invasive arter” – CEO Amalie Eilertsen  

Med teknologien Norsjor utvikler hindrer de spredning av invasive arter. Teknologien muliggjør også å rengjøre skipsskrog oftere, noe som tilsvarer en drivstoffbesparelse på 16 millioner i året, altså rundt 25%. 

I vår har Norsjor blitt valgt ut som 1 av de 9 selskapene som skal delta i Equinor’s TechStart program. Dette innebærer blant annet oppfølging og veiledning av mentorer og et tilskudd på 120.000 USD. For dette programmet var det over 150 søkere fra 52 ulike land. I omtrent samme tidsrom ble Norsjor også plukket ut til å delta i Startupslabs akseleratorprogram, som 1 av totalt 130 selskaper. Norsjor har totalt hentet 4,2 millioner kroner! 

“Vi har brukt en “fail fast” metode gjennom testing av småskala laserteknologi i egen lab, hvor vi har justert teknologien og fremprovosert parametere som har vært sentrale i prosessen. Nå har vi akkurat avsluttet en kapital runde og er klare for å bygge et selskap som tåler den farten pilottestene kommer til å muliggjøre, sammen med et bredt spekter av mentorer fra Equinor, Capgemeni, Frog, Startuplab med flere” – CEO Amalie Eilertsen 

Norsjor har allerede fått første betalende pilotkunde, og det før produktet er ferdig. De har planlagt pilottesting høsten 2023. Vi gratulerer så mye til Norsjor og grunderne bak, og gleder oss til å se hva fremtiden bringer!

Jeg har lyst til å skape noe

Tobias Øverli (30) er seriegründer og nyutdannet masterstudent fra Shift – Entreprenørskap og Innovasjon. Det siste året har han vært Trainee i Trainee Sør. I tillegg er han styreleder i startupen Pleco Marine.

Trainee Sør er et regionalt program som gir masterstudenter en unik start på arbeidslivet. I løpet av 18 måneder vil nyutdannede masterstudenter bli utplassert hos tre ulike bedrifter på Sørlandet.

Jeg har de siste seks månedene jobbet som forretningsutvikler i Å Energi Fleksibilitet, nå 1.mars startet jeg som prosjektleder for et forprosjekt i AKT, forteller Tobias. Det morsomme med denne jobben er at ingen dager eller uker er like. Da jeg var hos Å Energi Fleksibilitet, var det i perioder stort fokus på skriving av søknader for videre finansiering, i andre perioder var det mer fokus på å utarbeide nye prosjekter. 

Jobben har ikke noe jeg vil kalle en typisk uke. Noen uker er det stort sett møter med ulike deler av verdikjeden og samarbeidspartnere som er i fokus. Andre uker er det mer fokus på å snakke om prosjektet, med for eksempel ulike bedrifter og kommuner, forklarer Tobias. Mye av det jeg lærte på studiet om strategi, finans og forretningsutvikling bruker jeg inn i jobben i dag. Ting som søknadsskriving og erfaringer rundt team og arbeid i ulike team er også noe jeg ofte får bruk for.

Tobias Øverli (30)

Jeg vet fortsatt ikke hva jeg vil bli når jeg blir “voksen”, men Shift hjalp meg med å finne en retning. Det å vite at den jobben jeg gjør kan påvirke innovasjon og hvordan man jobber med innovasjon på et samfunnsnivå motiverer meg for å legge ned en skikkelig innsats på jobb, avslutter Tobias.

I tillegg til å være Trainee driver Tobias, sammen med tre andre tidligere studenter fra Shift, Pleco Marine.

Pleco Marine er et bioteknologiselskap som driver med mikroalgeproduksjon. De kultiverer og prosesserer mikroalger på en lønnsom og bærekraftig måte for bruk i oppdrettsnæringen

Tobias er Styreleder og ressursperson i bedriften, og jobber aktivt med å sikre nok finansiering til å ha flere ansatte. Vi har flere spennende prosjekter og samarbeid på gang i 2023, forteller Tobias. Dette er med på å sikre at vi alltid utvikler oss som bedrift. 

Det å selv ha gått gjennom en prosess med å starte opp og drive en bedrift har gitt meg mye god erfaring som jeg har tatt med inn i jobben jeg har i dag. Samtidig som mye av det jeg lærer og erfarer i jobben nå, kan jeg ta med inn tilbake til startupen, forklarer han.

Selv om de fire gründerne bak Pleco Marine i dag jobber og bor i forskjellige deler av landet, er det ikke noe problem å ha kontinuerlig fremdrift. 

Fra begynnelsen av har vi hatt et bevisst forhold til fordeling av arbeidsoppgaver. Vi har hele veien tatt høyde for at flere av oss har hatt jobb ved siden av studiet, og fordelt oppgaver etter ressurser som er tilgjengelige. Det viktigste er å ha en åpenhet rundt dette helt fra starten av, på den måten har vi sikret oss fremdrift, forteller Tobias. 

Det som motiverer meg mest i livet er å lære noe nytt og bruke den kunnskapen til å skape noe. Jeg har lyst til å skape noe som jeg kan vise til og si at dette har jeg gjort. Skal heller ikke legge skjul på at det er et stort pluss om jeg tjener noen millioner, legger han til og ler. 

Tid og energi er selvfølgelig en utfordring og noe det er begrenset med, likevel fikser man det meste med god planlegging! 

For eksempel så ligger alltid “Torsdagspraten” og “Søndagskaffen” i kalenderen min, som er faste møter jeg har hver uke som lar meg planlegge og snakke om det som har skjedd eller skal skje gjennom uka, avslutter Tobias.  

Det er alltid gøy å lære mer om ulike bedrifter og møte de som driver den!

Eskil Langkås (26) gikk for snart ett år siden ut fra Shift, i dag er han Associate i EY. 

Eskil gikk retningen Entreprenørskap og Innovasjon på Shift og hadde fra før hadde en bachelor i  Økonomi og Administrasjon fra USN. Utdanningen har hjulpet han med å forstå og erfare på egenhånd hva det innebærer å drive en bedrift

Årene på Shift har vært ekstremt nyttige for meg. Jeg fikk større forståelse av hvordan man skal drive en bedrift, hva som er viktig å fokusere på. Ikke minst viste det meg hvor viktige folkene som driver selskapet er. Denne erfaringen har jeg tatt med meg inn i arbeidshverdagen min, og benytter meg mye av den praktiske erfaringen jeg fikk i løpet av tiden min på Shift, forteller Eskil

Kunnskapen og innsikten jeg får lære av de ulike bedrifter og bransjene noe av det jeg synes er mest interessant og som motiverer meg i jobben min i EY. 

Eskil Langkås

Nå som det er høysesong, går hverdagen hans stort sett ut på å jobbe med revidering av ulike bedrifter, forklarer Eskil. Det innebærer både nyoppstartede bedrifter som har fått revisjonsplikt og større børsnoterte selskaper. 

Eskil forteller videre at jobben i stor grad går ut på å gå gjennom dokumentasjon som selskaper har sendt inn. Her kontrollerer han at alt stemmer og ser riktig ut. Det innebærer alt fra å gå gjennom kundefordringer for å se om selskapet har solgt for den summen de rapporterer inn,  til å kontrollere at de varene de har på lager har den verdien som er innrapportert.

Ved spørsmål om hva som er den største oppturen i løpet av uka, bryter Eskil ut i en liten latter før han med glimt i øyet før han sier; politisk korrekt, er den største oppturen å få starte på revideringen av et nytt selskap. Det er alltid gøy å lære mer om ulike bedrifter og møte de som driver den. Skal jeg være litt politisk ukorrekt, vil jeg nok si at den største oppturen er å levere inn revisjonen av selskapet. For uansett hvor interessant bedriften er, så er det alltid godt å få levert inn revisjonen og starte på neste på lista.

Eskil Langkås (26)

Alle kan være en Bold Type om de stoler på seg selv

Emma Lunden (26) er sisteårsstudent på masteren Shift Entreprenørskap, UiA. Parallelt med dette driver hun Bold Type Management. I løpet at de siste årene har hun i tillegg vært leder for Bærekraftsfestivalen og programleder for Sykkelturen 2022.

Motivasjonen bak å starte Bold Type Management kommer fra et ønske og en lidenskap om å kunne løfte frem andre.

Jeg hadde lekt med idéen en stund, tanken om å samle kompetanse og kunnskap på et felles sted. En sommerdag i 2022 lå jeg i Nupenparken og solte meg, jeg kjente at jeg måtte bygge videre på og gjøre noe med denne spennende tanken. Etter en måned med utallige samtaler og møter med spennende og kunnskapsrike mennesker, startet jeg Bold Type Management, forteller Emma Lunden.

Camilla Olsen Lindestad, Emma Lunden og Klara Elizabeth Ruud

Det finnes utrolig mange dyktige unge mennesker som fortjener en plass på scenen. Unge voksne har mye kult og nyttig å bidra med, men ofte vet de ikke hvordan de skal markedsføre seg selv eller komme i kontakt med de rette personene. Samtidig som mange arrangører ikke vet hvordan de skal finne de riktige folkene til arrangementene deres. Det å se hva som bor i folk og være med på å løfte frem potensialet i andre har jeg alltid hatt en lidenskap for, fortsetter hun.

Bold Type Management er en formidlingsplattform som forener enkeltpersoner og næringslivet. De fokuserer på å hjelpe unge aktører i Kristiansand med å nå sitt publikum. Hos Bold Type Management kan man få hjelp til å booke foredragsholdere, konferansierer eller annen underholdning fra unge dyktige mennesker. De hjelper også aktørene sine, og andre kunder med forretningsutvikling, markedsføring og eventer.

Målet er enkelt, men stort; Bold Type Management skal bli et ledende fellesskap for unge selvstendig næringsdrivende på Sørlandet.  

Navnet Bold Type Management kommer fra en serie med sammen navn. Her følger man tre unge venninner som nettopp har begynt å bygge karriere gjennom ulike hverdagens utfordringer. Uansett hva som kommer i deres retning, reiser de seg igjen, gir aldri opp og fortsetter å gå etter det de vil ha og utvikler seg stadig, forteller Emma. For meg er en Bold Type noen med en lidenskap, som vil noe og vil formidle noe, som går ut av egen komfortsone.

For meg har Shift vært et godt springbrett og utrolig viktig for å bygge et godt nettverk. Gjennom Shift har jeg møtt utrolig mange flinke unge mennesker. Her finnes det folk som utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene og våger å tenke nytt om verdiskapning. Jeg har lært mye om teamarbeid, og gjennom det mye om meg selv og hvordan jeg fungerer i team. Det har gitt god verdi.

Bold Type Management består i dag av Emma Lunden, Klara Elizabeth Ruud og Camilla Olsen Lindestad. Det er et lite og dyktig team, som samarbeider godt.

«Alle kan være en Bold Type om de stoler på seg selv»

Emma Lunden (26)

Studietur til Dublin

Vårsemesteret er i gang og avgangsstudentene sammen med Shift Alumni har reist på studietur til Dublin. 

Da Shift skulle velge et passende sted for årets studietur endte valget naturlig nok på Dublin. Dublin er hjemmet for hovedkontorer til mange av verden største bedrifter. Samtidig har byen gode miljøer som støtter opp under nyskapning og gründerskap. Dette skaper et spennende og yrende miljø for bedrifter som ønsker å vokse eller entreprenører som ønsker å etablere seg selv og skape gode nettverk.

BioBag world var den første bedriften som holdt foredrag for Shift. Rory Hogarty fortalte om hvordan selskapet jobber med produktutvikling, og om selskapets historie fra oppstart i Norge til ekspansjon ut i Europa.

Hos University of Dublin ble vi invitert til en omvisning av Madison Roche. Han er leder for Trinity, et entreprenørskapssenter som holder til i universitetetets campus. Videre gikk turen til Guinnes Entreprice Center. Her fikk vi en omvisning av bygget de eier og som de leier ut til ulike Startups. Vi fikk lære om bedriftene som holder til der, samt den irske økonomien og historie deres. Det ble også besøk av Mari Skåre, fra den Norske ambassaden i Dublin. Hun fortalte om sitt arbeid og de Irsk-Norske samarbeidet.

Turen ble avsluttet med besøk hos Guinness Brewery, hvor vi lærte om historien bak Gunniess og hvordan bedriften har vært med på å forme innovasjonskultur og verdiskapning i Dublin.
Vi takker for en kjempefin sosial og faglig tur!

POP-UP CAMPUS RISØR

Førsteklasse tilbragte i høst en uke i Risør for å praktisere metoden Design Thinking på reelle utfordringer og ekte problemstillinger. Problemstillingene kom fra Risør kommune, og i år fikk studentene bryne seg på alt fra hvordan man kan benytte seg av de frivillige miljøet i Risør, hvordan få lokalbefolkningen og hyttebefolkingen i Risør til å bli bedre kjent, hvordan tiltrekke flere til Risørhuset, til hvordan man kan gjøre Risør med attraktivt for barnefamilier og hvordan man kan bruke kystkistorien til å generere turisme.

Under oppholdet skulle ikke studentene bare løse problemstillingen slik de mente var best, men de ble utfordret til å dra ut å snakke med lokalbefolkningen og få deres syn på problemet og eventuelle løsninger.

Etter noen intensive dager ble det hele presentert i Risørhuset foran lokalbefolkning og dommerpanel. Her ble konseptene til studentene dømt etter presentasjonsevne, formidling, bærekraft, gjennomføringsevne og innovasjonsevne.

Bilder: Gravtation Studio

To Shift-bedrifter med finaleplass i Bærekraftig Forretningsidé 2022!

Torsdag 3.november ble finalen i Bærekraftig Forretningsidé 2022 avholdt på Hotell Norge. To av finalistene i årets finale er bedrifter med tidligere og nåværende Shift studenter.

Foto: Anders M. Berg / Shift

Mykos skaper fremtidens materiale med råvarer fra norsk skog, som er en nedbrytbar og miljøvennlig løsning til dagens plastbaserte materialer

Foto: Anders M. Berg / Shift

NorSjor vil ved hjelp av robotikk fjerne begroing på skip, og på den måten minske utslipp ved transport og risikoen invaderende arter.

Vi gratulerer både NorSjor og Mykos med finaleplass og godt gjennomført deltakelse. Spesielt stas er det at NorSjor ble vinnere av Bærekraftig Forretningsidé 2022 – vi gratulerer dem så mye, det er gøy å se at bedrifter etablert på Shift fortsetter å levere gode resultater.

Droner, måneprosjekt og matsvinn

På fredag var det duket for ny pitch fra studentene på Shift. I forkant har studentene vært på besøk hos MIL (Mecatronic Innovation Lab) i Grimstad. Studentene fikk lov til å være med å teste ut noe av den nyeste teknologien på markedet. Her fikk de innblikk i de ulike retningene teknologien beveger seg og hentet inspirasjon til utvikling av egne konsepter.

FloatINC, vil benytte seg av droner for å male skip. Ved å gjøre dette kan de avlaste arbeidere og kutte ned på risikoarbeid, arbeidstid og kostnader.

DETECTO, skal bruke droner for å detektere feil på tak, for å redusere og effektivisere arbeidsdagen til reparatører

SKIMPY, ønsker å redusere matsvinn ved bruk av appen SKIMPY, som lar forbrukeren reservere utgått mat fra dagligvarebutikker, som ellers ville blitt kastet.

Limnatis, skal 4D-printe rør til NASAs måneprosjekt, for å muliggjøre transport av vann rundt på månen.

DeStock, er et digital lager for å redusere CO2 utslipp, ved bruk av 3D print og on demand delivery, vil de redusere lagerplass og svinn av deler til hvitevarer.  

Larvefarm og trailerlounge

De nye masterstudentene på UiA Shift har den siste uken fått kjenne på hvordan det er å jobbe med å utvikle nye ideer og konsepter på kort tid.

Foto: Gravitationstudio

De startet uken ute på den private eiendommen til Ugland familien. Her fikk de om den spennende innovasjonshistorien til Sørlandet og Grimstad. En historie som strekker seg lengre tilbake i tid, enn noen av studentene greide å gjette.  Senere på dagen fikk de også satt sine evner til å tenke kreativt og være løsningsorienterte under press gjennom ulike leker og aktiviteter.

Foto: Gravitationstudio

Dagen etter ble Shift studentene tatt med inn til Ugland Auto Museum. Et helt unikt lokale, som forteller historien om innovasjonsprosessene de ulike kjøretøyene har gjennomgått de siste årene.

Foto: Gravitationstudio

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Agder fikk studentene presentert caser de skulle løse og pitche foran et panel. Etter to intensive dager med kreative prosesser, ble det presentert et vidt utvalg av løsninger. Fra larvefarm med larveburgere, løsninger for en renere avfallshåndtering. Til lounge med spa og sunn mat for trailersjåfører.

Det var gruppen som pitchet idéen om å bruke biproduksjonen fra andre industrier til å drive larveoppdrett som vant. Ved å gjøre dette kan det serveres miljøvennlig mat på bensinstasjoner, og avfallet fra produksjonen vil kunne brukes i andre næringer.