Ideate

IDEATE

Ideate er linjeforeningen til masterprogrammet Shift Entreprenørskap. Formålet med Ideate er å kunne tilby en sosial og faglig arena for alle studenter ved Shift og bidra til et bedre fellesskap på tvers av linjer og årskull. Ideate skal arrangere sosiale og faglige arrangementer med fokus på godt studentmiljø. Ideate vil også tilby et tett samarbeid med næringslivet og arrangere relevante sammenkomster.

Kontakt oss

Mail: ideateshift@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ideateuia

Instagram: https://www.instagram.com/ideateuia/

Styret

Leder

Anders Magnus Berg

Nestleder/økonomi

Linnéa Holsen Meier

Sosialansvarlige

Jonathan Sæstad Haraldsen og Jacob Skauerud Øyna

Leder

Anders er leder og har det overordnede ansvaret for Ideate. Leder skal være Ideate’s hovedrepresentant, og skal representere medlemmers interesser og verdier.

Nestleder/Økonomiansvarlig

Som nestleder er Linnéa leders nærmeste samarbeidspartner. Linnéa er også økonomiansvarlig og skal ha oversikt over økonomien til Ideate ved å føre regnskap samt dokumentere inntekter og utgifter.

Sosialansvarlige

Som sosialansvarlige er Jonathan og Jacob ansvarlig for å tilrettelegge for aktiviteter, samt andre sosiale sammenkomster på vegne av Ideate.