Fått første betalende kunde før produktet er ferdig!

Norsjor AS ble i 2021 etablert som en av de første bedriftene på Shift. Gründerne bak den suksessfulle startupen er Amalie Eilertsen, Kennet Karlsen og Jarle Haugereid. De har på kort tid etablert seg som en sterk aktør i markedet, og har den siste tiden fått spesielt mye omtale i media på grunn av utvelgelsen til både Startuplabs akseleratorprogram og Equinor’s TechStart program.

Norsjor utvikler et avansert undervanns lasersystem for å ta bort begroing (marine arter; mikroorganismer og alger) fra skog innen skipsfart og annen maritim industri. 

“Det som gjør dette prosjektet så spennende er at begroing er noe folk flest ikke tenker på, men det har en enorm påvirkning på klima og bevaring av økosystemer i havet. Begroing kan øke klimagassutslipp med 25% samtidig som begroing er største bidragsyter til spredning av invasive arter” – CEO Amalie Eilertsen  

Med teknologien Norsjor utvikler hindrer de spredning av invasive arter. Teknologien muliggjør også å rengjøre skipsskrog oftere, noe som tilsvarer en drivstoffbesparelse på 16 millioner i året, altså rundt 25%. 

I vår har Norsjor blitt valgt ut som 1 av de 9 selskapene som skal delta i Equinor’s TechStart program. Dette innebærer blant annet oppfølging og veiledning av mentorer og et tilskudd på 120.000 USD. For dette programmet var det over 150 søkere fra 52 ulike land. I omtrent samme tidsrom ble Norsjor også plukket ut til å delta i Startupslabs akseleratorprogram, som 1 av totalt 130 selskaper. Norsjor har totalt hentet 4,2 millioner kroner! 

“Vi har brukt en “fail fast” metode gjennom testing av småskala laserteknologi i egen lab, hvor vi har justert teknologien og fremprovosert parametere som har vært sentrale i prosessen. Nå har vi akkurat avsluttet en kapital runde og er klare for å bygge et selskap som tåler den farten pilottestene kommer til å muliggjøre, sammen med et bredt spekter av mentorer fra Equinor, Capgemeni, Frog, Startuplab med flere” – CEO Amalie Eilertsen 

Norsjor har allerede fått første betalende pilotkunde, og det før produktet er ferdig. De har planlagt pilottesting høsten 2023. Vi gratulerer så mye til Norsjor og grunderne bak, og gleder oss til å se hva fremtiden bringer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *