Jeg har lyst til å skape noe

Tobias Øverli (30) er seriegründer og nyutdannet masterstudent fra Shift – Entreprenørskap og Innovasjon. Det siste året har han vært Trainee i Trainee Sør. I tillegg er han styreleder i startupen Pleco Marine.

Trainee Sør er et regionalt program som gir masterstudenter en unik start på arbeidslivet. I løpet av 18 måneder vil nyutdannede masterstudenter bli utplassert hos tre ulike bedrifter på Sørlandet.

Jeg har de siste seks månedene jobbet som forretningsutvikler i Å Energi Fleksibilitet, nå 1.mars startet jeg som prosjektleder for et forprosjekt i AKT, forteller Tobias. Det morsomme med denne jobben er at ingen dager eller uker er like. Da jeg var hos Å Energi Fleksibilitet, var det i perioder stort fokus på skriving av søknader for videre finansiering, i andre perioder var det mer fokus på å utarbeide nye prosjekter. 

Jobben har ikke noe jeg vil kalle en typisk uke. Noen uker er det stort sett møter med ulike deler av verdikjeden og samarbeidspartnere som er i fokus. Andre uker er det mer fokus på å snakke om prosjektet, med for eksempel ulike bedrifter og kommuner, forklarer Tobias. Mye av det jeg lærte på studiet om strategi, finans og forretningsutvikling bruker jeg inn i jobben i dag. Ting som søknadsskriving og erfaringer rundt team og arbeid i ulike team er også noe jeg ofte får bruk for.

Tobias Øverli (30)

Jeg vet fortsatt ikke hva jeg vil bli når jeg blir “voksen”, men Shift hjalp meg med å finne en retning. Det å vite at den jobben jeg gjør kan påvirke innovasjon og hvordan man jobber med innovasjon på et samfunnsnivå motiverer meg for å legge ned en skikkelig innsats på jobb, avslutter Tobias.

I tillegg til å være Trainee driver Tobias, sammen med tre andre tidligere studenter fra Shift, Pleco Marine.

Pleco Marine er et bioteknologiselskap som driver med mikroalgeproduksjon. De kultiverer og prosesserer mikroalger på en lønnsom og bærekraftig måte for bruk i oppdrettsnæringen

Tobias er Styreleder og ressursperson i bedriften, og jobber aktivt med å sikre nok finansiering til å ha flere ansatte. Vi har flere spennende prosjekter og samarbeid på gang i 2023, forteller Tobias. Dette er med på å sikre at vi alltid utvikler oss som bedrift. 

Det å selv ha gått gjennom en prosess med å starte opp og drive en bedrift har gitt meg mye god erfaring som jeg har tatt med inn i jobben jeg har i dag. Samtidig som mye av det jeg lærer og erfarer i jobben nå, kan jeg ta med inn tilbake til startupen, forklarer han.

Selv om de fire gründerne bak Pleco Marine i dag jobber og bor i forskjellige deler av landet, er det ikke noe problem å ha kontinuerlig fremdrift. 

Fra begynnelsen av har vi hatt et bevisst forhold til fordeling av arbeidsoppgaver. Vi har hele veien tatt høyde for at flere av oss har hatt jobb ved siden av studiet, og fordelt oppgaver etter ressurser som er tilgjengelige. Det viktigste er å ha en åpenhet rundt dette helt fra starten av, på den måten har vi sikret oss fremdrift, forteller Tobias. 

Det som motiverer meg mest i livet er å lære noe nytt og bruke den kunnskapen til å skape noe. Jeg har lyst til å skape noe som jeg kan vise til og si at dette har jeg gjort. Skal heller ikke legge skjul på at det er et stort pluss om jeg tjener noen millioner, legger han til og ler. 

Tid og energi er selvfølgelig en utfordring og noe det er begrenset med, likevel fikser man det meste med god planlegging! 

For eksempel så ligger alltid “Torsdagspraten” og “Søndagskaffen” i kalenderen min, som er faste møter jeg har hver uke som lar meg planlegge og snakke om det som har skjedd eller skal skje gjennom uka, avslutter Tobias.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *