Jeg motiveres av å omgås med andre flinke mennesker som brenner for noe!

Berit Høisen tok en bachelor i Ledelse, Innovasjon og Marked ved Universitetet i Tromsø og gått Gründerskolen ved UiO, før hun flyttet ned til Sørlandet, for å ta masteren Entreprenørskap og Innovasjon SHIFT, ved Universitetet i Agder. 

Berit var ferdig utdannet fra Shift sommeren 2022, og er i dag ansatt i Trainee Sør. Her er hun nå på plass hos Nye Veier (tidligere Arendals Fossekompani). Hos Nye Veier jobber hun som rådgiver innen bærekraft, og har en rekke spennende og varierte arbeidsoppgaver. 

“Jeg jobber med alle spennende prosjekter som går inn under den store bærekraftsparaplyen. Innen en uke jobbet jeg med alt fra EU taksonomien, Vesentlighetsanalyse og ulike pilotprosjekter, som blant annet produksjon av solenergi”

Berit Høisen

Nye Veier har vist meg enormt med tillit og gitt meg mye ansvar, noe som motiverer meg veldig i jobben. Jeg har også flotte kollegaer og får ta det i en god kultur her, som er veldig viktig for meg, forteller Berit videre. 

“I livet motiveres jeg av å omgås med andre flinke mennesker, som brenner for noe, både på jobb og på fritiden. Jeg liker også å bli utfordret med å få mer ansvar, det gir meg mestringsfølelse

Berit Høisen

Berit forklarer at hun har dratt stor nytte av årene på Shift og bruker det mye inn mot jobben. Det lærte meg hvordan jeg jobber best, og de ulike områdene jeg trives best å jobbe innenfor. 

Videre forteller hun at tiden på Shift har lært henne viktigheten av å legge inn innsats der det betyr mest, og viktigheten av å velge bort det som gir mindre verdi. Hvor viktig det er å tette kunnskapshull og gjøre gode undersøkelser før en tar beslutninger. Samtidig som man må huske på hva markedet og interessentene sier burde brukes som bakgrunn for å planlegge veien videre, og ikke la egne meninger styre disse valgene. 

Berit kan også fortelle at den største oppturen denne uken har vært å bli prosjektleder for en pilot Nye Veier skal sette i gang angående EU taksonomien. Dette er et samarbeid mellom en norsk tech-startup og en av deres egne entreprenører. 

Berit startet i tiden sin på Shift startupen Farmr, sammen med medstudent Sjur Alvsaker. I dag er Berit daglig leder for Farmr, ved siden av fulltidsjobben sin.  Vil du lese mer om Farmr, klikk her!

Farmr er fortsatt oppe å går, sier Berit. Hun forklarer videre at aktiviteten har blitt justert ned, på grunn av livssituasjonen. Vi er kun et team på to og begge er i fulltidsjobb. Nå som vi begge er i full jobb, og har en mer travel hverdag, er det vanskeligere å opprettholde kontinuerlig fremdrift og like mye samarbeid. De periodene det skjer veldig mye annet, har vi dessverre sett oss nødt til å nedprioritere startupen litt. 

Jeg savner å møte opp på Shift-bygget hver dag og møte andre inspirerte og motiverte studentgründere. For en fin tid det var!

Berit Høisen

For meg har det å kunne etablere noe eget alltid gitt meg en ekstra driv, forteller Berit. I tillegg liker jeg det å kunne styre arbeidsmåte- og tidspunkt. Det å starte Farmr har gitt meg mye kunnskap om det å danne skape et selskap, og det gir enorm med læring på flere nivåer. Samtidig så har det gitt meg en god grunnforståelse for organisasjoner; organisasjonsstruktur, – utvikling og -kultur. Det har også gitt meg innsyn og erfaring ulike måter å jobbe på. Det finnes mange ulike måter å drive frem prosjekter på og ulike måter å jobbe sammen med andre. Ikke minst har Shift lært meg hvordan jeg skal dyrke egen og andres kreativitet – og det er bare toppen av isfjellet!

Berit Høisen og Sjur Alvsaker er gründerne bak Farmr

Fått første betalende kunde før produktet er ferdig!

Norsjor AS ble i 2021 etablert som en av de første bedriftene på Shift. Gründerne bak den suksessfulle startupen er Amalie Eilertsen, Kennet Karlsen og Jarle Haugereid. De har på kort tid etablert seg som en sterk aktør i markedet, og har den siste tiden fått spesielt mye omtale i media på grunn av utvelgelsen til både Startuplabs akseleratorprogram og Equinor’s TechStart program.

Norsjor utvikler et avansert undervanns lasersystem for å ta bort begroing (marine arter; mikroorganismer og alger) fra skog innen skipsfart og annen maritim industri. 

“Det som gjør dette prosjektet så spennende er at begroing er noe folk flest ikke tenker på, men det har en enorm påvirkning på klima og bevaring av økosystemer i havet. Begroing kan øke klimagassutslipp med 25% samtidig som begroing er største bidragsyter til spredning av invasive arter” – CEO Amalie Eilertsen  

Med teknologien Norsjor utvikler hindrer de spredning av invasive arter. Teknologien muliggjør også å rengjøre skipsskrog oftere, noe som tilsvarer en drivstoffbesparelse på 16 millioner i året, altså rundt 25%. 

I vår har Norsjor blitt valgt ut som 1 av de 9 selskapene som skal delta i Equinor’s TechStart program. Dette innebærer blant annet oppfølging og veiledning av mentorer og et tilskudd på 120.000 USD. For dette programmet var det over 150 søkere fra 52 ulike land. I omtrent samme tidsrom ble Norsjor også plukket ut til å delta i Startupslabs akseleratorprogram, som 1 av totalt 130 selskaper. Norsjor har totalt hentet 4,2 millioner kroner! 

“Vi har brukt en “fail fast” metode gjennom testing av småskala laserteknologi i egen lab, hvor vi har justert teknologien og fremprovosert parametere som har vært sentrale i prosessen. Nå har vi akkurat avsluttet en kapital runde og er klare for å bygge et selskap som tåler den farten pilottestene kommer til å muliggjøre, sammen med et bredt spekter av mentorer fra Equinor, Capgemeni, Frog, Startuplab med flere” – CEO Amalie Eilertsen 

Norsjor har allerede fått første betalende pilotkunde, og det før produktet er ferdig. De har planlagt pilottesting høsten 2023. Vi gratulerer så mye til Norsjor og grunderne bak, og gleder oss til å se hva fremtiden bringer!

Jeg har lyst til å skape noe

Tobias Øverli (30) er seriegründer og nyutdannet masterstudent fra Shift – Entreprenørskap og Innovasjon. Det siste året har han vært Trainee i Trainee Sør. I tillegg er han styreleder i startupen Pleco Marine.

Trainee Sør er et regionalt program som gir masterstudenter en unik start på arbeidslivet. I løpet av 18 måneder vil nyutdannede masterstudenter bli utplassert hos tre ulike bedrifter på Sørlandet.

Jeg har de siste seks månedene jobbet som forretningsutvikler i Å Energi Fleksibilitet, nå 1.mars startet jeg som prosjektleder for et forprosjekt i AKT, forteller Tobias. Det morsomme med denne jobben er at ingen dager eller uker er like. Da jeg var hos Å Energi Fleksibilitet, var det i perioder stort fokus på skriving av søknader for videre finansiering, i andre perioder var det mer fokus på å utarbeide nye prosjekter. 

Jobben har ikke noe jeg vil kalle en typisk uke. Noen uker er det stort sett møter med ulike deler av verdikjeden og samarbeidspartnere som er i fokus. Andre uker er det mer fokus på å snakke om prosjektet, med for eksempel ulike bedrifter og kommuner, forklarer Tobias. Mye av det jeg lærte på studiet om strategi, finans og forretningsutvikling bruker jeg inn i jobben i dag. Ting som søknadsskriving og erfaringer rundt team og arbeid i ulike team er også noe jeg ofte får bruk for.

Tobias Øverli (30)

Jeg vet fortsatt ikke hva jeg vil bli når jeg blir “voksen”, men Shift hjalp meg med å finne en retning. Det å vite at den jobben jeg gjør kan påvirke innovasjon og hvordan man jobber med innovasjon på et samfunnsnivå motiverer meg for å legge ned en skikkelig innsats på jobb, avslutter Tobias.

I tillegg til å være Trainee driver Tobias, sammen med tre andre tidligere studenter fra Shift, Pleco Marine.

Pleco Marine er et bioteknologiselskap som driver med mikroalgeproduksjon. De kultiverer og prosesserer mikroalger på en lønnsom og bærekraftig måte for bruk i oppdrettsnæringen

Tobias er Styreleder og ressursperson i bedriften, og jobber aktivt med å sikre nok finansiering til å ha flere ansatte. Vi har flere spennende prosjekter og samarbeid på gang i 2023, forteller Tobias. Dette er med på å sikre at vi alltid utvikler oss som bedrift. 

Det å selv ha gått gjennom en prosess med å starte opp og drive en bedrift har gitt meg mye god erfaring som jeg har tatt med inn i jobben jeg har i dag. Samtidig som mye av det jeg lærer og erfarer i jobben nå, kan jeg ta med inn tilbake til startupen, forklarer han.

Selv om de fire gründerne bak Pleco Marine i dag jobber og bor i forskjellige deler av landet, er det ikke noe problem å ha kontinuerlig fremdrift. 

Fra begynnelsen av har vi hatt et bevisst forhold til fordeling av arbeidsoppgaver. Vi har hele veien tatt høyde for at flere av oss har hatt jobb ved siden av studiet, og fordelt oppgaver etter ressurser som er tilgjengelige. Det viktigste er å ha en åpenhet rundt dette helt fra starten av, på den måten har vi sikret oss fremdrift, forteller Tobias. 

Det som motiverer meg mest i livet er å lære noe nytt og bruke den kunnskapen til å skape noe. Jeg har lyst til å skape noe som jeg kan vise til og si at dette har jeg gjort. Skal heller ikke legge skjul på at det er et stort pluss om jeg tjener noen millioner, legger han til og ler. 

Tid og energi er selvfølgelig en utfordring og noe det er begrenset med, likevel fikser man det meste med god planlegging! 

For eksempel så ligger alltid “Torsdagspraten” og “Søndagskaffen” i kalenderen min, som er faste møter jeg har hver uke som lar meg planlegge og snakke om det som har skjedd eller skal skje gjennom uka, avslutter Tobias.  

Larvefarm og trailerlounge

De nye masterstudentene på UiA Shift har den siste uken fått kjenne på hvordan det er å jobbe med å utvikle nye ideer og konsepter på kort tid.

Foto: Gravitationstudio

De startet uken ute på den private eiendommen til Ugland familien. Her fikk de om den spennende innovasjonshistorien til Sørlandet og Grimstad. En historie som strekker seg lengre tilbake i tid, enn noen av studentene greide å gjette.  Senere på dagen fikk de også satt sine evner til å tenke kreativt og være løsningsorienterte under press gjennom ulike leker og aktiviteter.

Foto: Gravitationstudio

Dagen etter ble Shift studentene tatt med inn til Ugland Auto Museum. Et helt unikt lokale, som forteller historien om innovasjonsprosessene de ulike kjøretøyene har gjennomgått de siste årene.

Foto: Gravitationstudio

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Agder fikk studentene presentert caser de skulle løse og pitche foran et panel. Etter to intensive dager med kreative prosesser, ble det presentert et vidt utvalg av løsninger. Fra larvefarm med larveburgere, løsninger for en renere avfallshåndtering. Til lounge med spa og sunn mat for trailersjåfører.

Det var gruppen som pitchet idéen om å bruke biproduksjonen fra andre industrier til å drive larveoppdrett som vant. Ved å gjøre dette kan det serveres miljøvennlig mat på bensinstasjoner, og avfallet fra produksjonen vil kunne brukes i andre næringer.

Oppstartsuke på Shift

Det har flyttet et nytt kull inn på Shift bygget, og i ekte Shift-stil har de hatt en oppstartsuke som har utfordret de og presset de ut av komfortsonen.

Allerede mandagen ble de nye studentene utfordret til å holde en 1min pitch om seg selv og en idé de har kommet opp med over sommeren.

 På tirsdagen skulle de renovere Shift-hagen. På 6timer, gjennom kreativ tenkning og samarbeid ble det scene, bar, grill og ny trapp hagen. Noe både gamle og nye studenter har fått mye glede av allerede.

Onsdagen besøkte andre- og førsteklasse Hundsfos Næringspark. Først ble det en læringsrik og spennende omvisning på området. Før studentene ble delt inn i grupper, og skulle komme opp med nye konsepter for å gjøre Hundsfos Næringspark enda mer attraktivt.

Les saken fra Vennesla Tidene om Shift sitt besøk på Hundfos her!
Gruppen som stakk av med seieren pitchet fikk 50 000 for å jobber videre med konseptet i samarbeid med Hundsfos. Foto: Anne Gunn Pedersen, Vennesla Tidene.

På torsdagen fikk studentene prøve seg på hva det vil si å undersøke og utvikle et konsept på 24timer. De valgte en av ideene fra sommeroppgaven og jobbet videre med den, for å undersøke om den var levedyktig eller ikke. Resultatet ble pitchet foran andreklasse og et panelt av eksperter.

Gjennom uken har studentene imponert med mange kreative og nytenkende ideer og løsninger, og vi er spente på å se hva resten av året bringer for de nye Shifterne.

Masteravslutning for første Shift kull

Onsdag 1. juni ble det holdt avslutning for avgangsstudentene på Shift. Den første gjengen som satt sine føtter i Shift bygget, har nå levert masteroppgave og takket for seg. Seremonien ble holdt i lokaler på Ernst hotell i Kristiansand. Her fikk vi servert nydelig mat, sammen med taler og underholdning.

Før avslutningen startet for fullt, holdt bedriftene pitch for et panel bestående av ulike investorer og fagfolk. I panelet satt også en representant fra Sparebanken Sør, som ønsket å dele ut premie Sparebanken Sør sin innovasjonspris til den bedriften og teamet med høyest grad av nytekning, kreativitet og gjennomføringsevne. Bedriftene som pitchet sine ideer var Farmr, Pleco Marine og NorSjor Det ble tilslutt Pleco Marine, som ble kåret til vinner og mottok innovasjonsprisen fra Sparebanken Sør.

Foto: Anders M. Berg / Shift

Studentene selv holdt flere taler om både oppturer og nedturer gjennom de to siste årene. Det ble også nevnt flere ganger hvor mange rare og nytenkende konsepter som har kommet frem under studietiden, og ulike kreative måter de er blitt presenter for oppdragsgiverne på. Her kan blant annet sang, utendørs demonstrasjoner og skuespill nevnes. Berit holdt en tale om «hva har blitt sagt på Shift», og her kom det frem mange gullkorn som har blitt sagt i tunge eksamensperioder og under masterskrivning.  

Foto: Anders M. Berg / Shift

Stine Øyna, som har jobbet i flere år med å opprette masterstudiet, kunne endelig uteksaminere det første Shift kullet.  Gjengen har hatt store deler av studietiden sin under covid pandemien, men det bærer ikke resultatene de går ut med preg av. Flere av studentene går ut full i jobb, samtidig som de drifter og skalerer opp egne bedrifter.

Foto: Anders M. Berg / Shift

Vi ønsker dere masse lykke til på veien videre, og gleder oss til å følge med på alt som skjer. Lykke til og gratulerer med ferdig mastergrad!

Recap fra informasjonsmøte

Den 6.april holdt vi et infomøte om Shift. Studieveileder Stine Øyna, hold en informativ presentasjon om hva linjen innebærer, hvorfor den ble dannet, og om hva man kan forvente om man søker Shift. Under møtet forklarte hun blant annet forskjellen på de tre ulike løpene man kan ta, basert på hvilken bachelorgrad man har i bunn, og hvordan hele utdanningsløpet er satt sammen.  Opptak av møtet kommer i morgen, så her er det bare å følge med!

Både studenter fra første- og andreklasse deltok på møtet for å fortelle om sine erfaringer og opplevelser gjennom deres tid på studiet. Det er mye som kan bli sagt om Shift, men er det en ting studentene er enige om, så er det at det sosiale på Shift skiller seg veldig ut. Du blir godt kjent med de du studerer med, og tilbringer mye tid med de både på og utenfor skolen. Når alle sitter på samme bygget er det lett å spørre hverandre om hjelp, eller finne et hode å sparre med. Dette fører igjen til at kaffepausene på bygget har en tendens til å bli litt vel lange.

Som student på Shift får du muligheten til å knytte tette bånd til arbeidslivet, og skape gode kontakter for fremtidige jobber som entreprenør. Og du får muligheten og blir støttet gjennom en prosess for å etablere din egen bedrift, likevel er det du selv som må legge ned innsatsen og bestemmer selv hva du kommer til å sitte igjen med etter endt master.

Har du lyst til å teste ut teorien du lærer i praksis, sammen med engasjerte medstudenter, og bli en del av et gründermiljø, da må du huske søknadsfristen 20.april.

Tirsdags-pitch

Tirsdag 15.02 holdt førsteklasse på SHIFT pitch om konseptene de har valgt seg ut. Deltakerne hadde fire minutter til rådighet for å presentere seg selv, deres forretningsidé og veien videre.

Etter å ha utforsker flere ulike konsepter gjennom høstsemesteret, har førsteårsstudentene valgt seg ut de konseptene de har mest tro på og som de har lyst til å jobbe videre med.

Under pitchen presenterte gruppene kort hvilket felt de jobber innenfor, deres konkrete løsning på et problem eller en mulighet, og planen deres for videre fremdrift. Etter den forberedte pitchen, fikk deltakerne spørsmål og tilbakemeldinger fra panelet og salen.

Gjengen er fortsatt i en tidlig fase av ideutviklingen, og noen er allerede godt i gang med konseptet og er sikre på veien de skal gå, mens andre har møtt uforutsette hindringer som har ført til at de må endre retning eller rett og slett forkaste konseptet.

2💚21

Vi kan se tilbake på nok et litt annerledes, men også et fint år. Noen ganger har det vært ett skritt frem, der vi kunne kaste munnbindet, gå på byen, klemme og danse. Så har vi vært nødt til å ta ett skritt tilbake igjen, kjøpe munnbind, hjemmetester, og rigge oss på hjemmekontor – igjen.

Året har periodevis vært preget av mye digital undervisning, minimalt med sosiale aktiviteter og begrensede muligheter til å finne på spennende ting sammen med andre aktører i regionen. MEN – vi har likevel vært heldige. Shift-gjengen er en kohort, og har eget bygg og klasserom på UiA, campus Kristiansand. Vi kunne derfor ha mer fysisk undervisning enn mange andre, og vi har fått gjort mye spennende på tross av pandemien!

I januar ble de første Shift-bedriftene etablert av studentene og noen av bedriftene har fått markedavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge. Pleco Marine vant Bærekraftig forretningsidé-konkurransen 2021. Flere Shift-bedrifter har fått støtte gjennom UiA Nyskaping sin økonomiske støtteordning UiA FørsteHjelp ⛑️.

Shift på Arendalsuka 2021.

Høsten 2021 tok vi imot historiens andre Shift-kull. Vi har hatt idéuker i samarbeid med J.B Ugland, Ungt Entreprenørskap, Mechatronic Innovation Lab, I4helse, forskere på UiA, og hackathon i samarbeid med Skap Kreativ Folkehøyskole og Eyde-klyngen. Studentene har pitchet på Arendalsuka, vært i Risør med CoLAB, på ulike seminarer, og foran ulike juryer flere ganger enn vi orker å telle. Og ikke minst så har Shift-gjengen hatt vinlotteri (med lys- og røykshow, og en litt under snittet god DJ) nesten hver fredag 🍾.

Shift sitt andre kull hadde oppstart i august 2021.

Vi som jobber med disse studentene er imponerte og stolte over kreativiteten, nysgjerrigheten, stå-på-viljen og gjennomføringsevnen som Shift-gjengen har. Det er en gjeng som ser muligheter der andre ser problemer, og som hører ordet utfordring i positiv forstand. Aller mest er vi stolte av kulturen de selv har vært med på å bygge – der vi støtter, heier på og inkluderer hverandre. Vi gir hverandre lov til å prøve og feile, og vi ønsker å se hverandre lykkes. Vi gleder oss til et nytt år med denne inspirerende gjengen, og vi har troa på at 2022 blir et skikkelig fint år! ✨💚

Infomøte

Gikk du glipp av infomøtet i høst eller er nysgjerrig på å vite mer om Shift? Fortvil ikke, vi har tatt vare på videoen for deg.

Her får du informasjon om masterprogrammet Shift fra studiekoordinator Christina og høre om erfaringer som studentene har gjort seg i løpet av det første året! Hvis det er noe mer du lurer på kan du sjekke ut de ulike kategoriene i menyen eller sende oss en mail.