Jeg motiveres av å omgås med andre flinke mennesker som brenner for noe!

Berit Høisen tok en bachelor i Ledelse, Innovasjon og Marked ved Universitetet i Tromsø og gått Gründerskolen ved UiO, før hun flyttet ned til Sørlandet, for å ta masteren Entreprenørskap og Innovasjon SHIFT, ved Universitetet i Agder. 

Berit var ferdig utdannet fra Shift sommeren 2022, og er i dag ansatt i Trainee Sør. Her er hun nå på plass hos Nye Veier (tidligere Arendals Fossekompani). Hos Nye Veier jobber hun som rådgiver innen bærekraft, og har en rekke spennende og varierte arbeidsoppgaver. 

“Jeg jobber med alle spennende prosjekter som går inn under den store bærekraftsparaplyen. Innen en uke jobbet jeg med alt fra EU taksonomien, Vesentlighetsanalyse og ulike pilotprosjekter, som blant annet produksjon av solenergi”

Berit Høisen

Nye Veier har vist meg enormt med tillit og gitt meg mye ansvar, noe som motiverer meg veldig i jobben. Jeg har også flotte kollegaer og får ta det i en god kultur her, som er veldig viktig for meg, forteller Berit videre. 

“I livet motiveres jeg av å omgås med andre flinke mennesker, som brenner for noe, både på jobb og på fritiden. Jeg liker også å bli utfordret med å få mer ansvar, det gir meg mestringsfølelse

Berit Høisen

Berit forklarer at hun har dratt stor nytte av årene på Shift og bruker det mye inn mot jobben. Det lærte meg hvordan jeg jobber best, og de ulike områdene jeg trives best å jobbe innenfor. 

Videre forteller hun at tiden på Shift har lært henne viktigheten av å legge inn innsats der det betyr mest, og viktigheten av å velge bort det som gir mindre verdi. Hvor viktig det er å tette kunnskapshull og gjøre gode undersøkelser før en tar beslutninger. Samtidig som man må huske på hva markedet og interessentene sier burde brukes som bakgrunn for å planlegge veien videre, og ikke la egne meninger styre disse valgene. 

Berit kan også fortelle at den største oppturen denne uken har vært å bli prosjektleder for en pilot Nye Veier skal sette i gang angående EU taksonomien. Dette er et samarbeid mellom en norsk tech-startup og en av deres egne entreprenører. 

Berit startet i tiden sin på Shift startupen Farmr, sammen med medstudent Sjur Alvsaker. I dag er Berit daglig leder for Farmr, ved siden av fulltidsjobben sin.  Vil du lese mer om Farmr, klikk her!

Farmr er fortsatt oppe å går, sier Berit. Hun forklarer videre at aktiviteten har blitt justert ned, på grunn av livssituasjonen. Vi er kun et team på to og begge er i fulltidsjobb. Nå som vi begge er i full jobb, og har en mer travel hverdag, er det vanskeligere å opprettholde kontinuerlig fremdrift og like mye samarbeid. De periodene det skjer veldig mye annet, har vi dessverre sett oss nødt til å nedprioritere startupen litt. 

Jeg savner å møte opp på Shift-bygget hver dag og møte andre inspirerte og motiverte studentgründere. For en fin tid det var!

Berit Høisen

For meg har det å kunne etablere noe eget alltid gitt meg en ekstra driv, forteller Berit. I tillegg liker jeg det å kunne styre arbeidsmåte- og tidspunkt. Det å starte Farmr har gitt meg mye kunnskap om det å danne skape et selskap, og det gir enorm med læring på flere nivåer. Samtidig så har det gitt meg en god grunnforståelse for organisasjoner; organisasjonsstruktur, – utvikling og -kultur. Det har også gitt meg innsyn og erfaring ulike måter å jobbe på. Det finnes mange ulike måter å drive frem prosjekter på og ulike måter å jobbe sammen med andre. Ikke minst har Shift lært meg hvordan jeg skal dyrke egen og andres kreativitet – og det er bare toppen av isfjellet!

Berit Høisen og Sjur Alvsaker er gründerne bak Farmr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *