Jeg motiveres av å omgås med andre flinke mennesker som brenner for noe!

Berit Høisen tok en bachelor i Ledelse, Innovasjon og Marked ved Universitetet i Tromsø og gått Gründerskolen ved UiO, før hun flyttet ned til Sørlandet, for å ta masteren Entreprenørskap og Innovasjon SHIFT, ved Universitetet i Agder. 

Berit var ferdig utdannet fra Shift sommeren 2022, og er i dag ansatt i Trainee Sør. Her er hun nå på plass hos Nye Veier (tidligere Arendals Fossekompani). Hos Nye Veier jobber hun som rådgiver innen bærekraft, og har en rekke spennende og varierte arbeidsoppgaver. 

“Jeg jobber med alle spennende prosjekter som går inn under den store bærekraftsparaplyen. Innen en uke jobbet jeg med alt fra EU taksonomien, Vesentlighetsanalyse og ulike pilotprosjekter, som blant annet produksjon av solenergi”

Berit Høisen

Nye Veier har vist meg enormt med tillit og gitt meg mye ansvar, noe som motiverer meg veldig i jobben. Jeg har også flotte kollegaer og får ta det i en god kultur her, som er veldig viktig for meg, forteller Berit videre. 

“I livet motiveres jeg av å omgås med andre flinke mennesker, som brenner for noe, både på jobb og på fritiden. Jeg liker også å bli utfordret med å få mer ansvar, det gir meg mestringsfølelse

Berit Høisen

Berit forklarer at hun har dratt stor nytte av årene på Shift og bruker det mye inn mot jobben. Det lærte meg hvordan jeg jobber best, og de ulike områdene jeg trives best å jobbe innenfor. 

Videre forteller hun at tiden på Shift har lært henne viktigheten av å legge inn innsats der det betyr mest, og viktigheten av å velge bort det som gir mindre verdi. Hvor viktig det er å tette kunnskapshull og gjøre gode undersøkelser før en tar beslutninger. Samtidig som man må huske på hva markedet og interessentene sier burde brukes som bakgrunn for å planlegge veien videre, og ikke la egne meninger styre disse valgene. 

Berit kan også fortelle at den største oppturen denne uken har vært å bli prosjektleder for en pilot Nye Veier skal sette i gang angående EU taksonomien. Dette er et samarbeid mellom en norsk tech-startup og en av deres egne entreprenører. 

Berit startet i tiden sin på Shift startupen Farmr, sammen med medstudent Sjur Alvsaker. I dag er Berit daglig leder for Farmr, ved siden av fulltidsjobben sin.  Vil du lese mer om Farmr, klikk her!

Farmr er fortsatt oppe å går, sier Berit. Hun forklarer videre at aktiviteten har blitt justert ned, på grunn av livssituasjonen. Vi er kun et team på to og begge er i fulltidsjobb. Nå som vi begge er i full jobb, og har en mer travel hverdag, er det vanskeligere å opprettholde kontinuerlig fremdrift og like mye samarbeid. De periodene det skjer veldig mye annet, har vi dessverre sett oss nødt til å nedprioritere startupen litt. 

Jeg savner å møte opp på Shift-bygget hver dag og møte andre inspirerte og motiverte studentgründere. For en fin tid det var!

Berit Høisen

For meg har det å kunne etablere noe eget alltid gitt meg en ekstra driv, forteller Berit. I tillegg liker jeg det å kunne styre arbeidsmåte- og tidspunkt. Det å starte Farmr har gitt meg mye kunnskap om det å danne skape et selskap, og det gir enorm med læring på flere nivåer. Samtidig så har det gitt meg en god grunnforståelse for organisasjoner; organisasjonsstruktur, – utvikling og -kultur. Det har også gitt meg innsyn og erfaring ulike måter å jobbe på. Det finnes mange ulike måter å drive frem prosjekter på og ulike måter å jobbe sammen med andre. Ikke minst har Shift lært meg hvordan jeg skal dyrke egen og andres kreativitet – og det er bare toppen av isfjellet!

Berit Høisen og Sjur Alvsaker er gründerne bak Farmr

Fått første betalende kunde før produktet er ferdig!

Norsjor AS ble i 2021 etablert som en av de første bedriftene på Shift. Gründerne bak den suksessfulle startupen er Amalie Eilertsen, Kennet Karlsen og Jarle Haugereid. De har på kort tid etablert seg som en sterk aktør i markedet, og har den siste tiden fått spesielt mye omtale i media på grunn av utvelgelsen til både Startuplabs akseleratorprogram og Equinor’s TechStart program.

Norsjor utvikler et avansert undervanns lasersystem for å ta bort begroing (marine arter; mikroorganismer og alger) fra skog innen skipsfart og annen maritim industri. 

“Det som gjør dette prosjektet så spennende er at begroing er noe folk flest ikke tenker på, men det har en enorm påvirkning på klima og bevaring av økosystemer i havet. Begroing kan øke klimagassutslipp med 25% samtidig som begroing er største bidragsyter til spredning av invasive arter” – CEO Amalie Eilertsen  

Med teknologien Norsjor utvikler hindrer de spredning av invasive arter. Teknologien muliggjør også å rengjøre skipsskrog oftere, noe som tilsvarer en drivstoffbesparelse på 16 millioner i året, altså rundt 25%. 

I vår har Norsjor blitt valgt ut som 1 av de 9 selskapene som skal delta i Equinor’s TechStart program. Dette innebærer blant annet oppfølging og veiledning av mentorer og et tilskudd på 120.000 USD. For dette programmet var det over 150 søkere fra 52 ulike land. I omtrent samme tidsrom ble Norsjor også plukket ut til å delta i Startupslabs akseleratorprogram, som 1 av totalt 130 selskaper. Norsjor har totalt hentet 4,2 millioner kroner! 

“Vi har brukt en “fail fast” metode gjennom testing av småskala laserteknologi i egen lab, hvor vi har justert teknologien og fremprovosert parametere som har vært sentrale i prosessen. Nå har vi akkurat avsluttet en kapital runde og er klare for å bygge et selskap som tåler den farten pilottestene kommer til å muliggjøre, sammen med et bredt spekter av mentorer fra Equinor, Capgemeni, Frog, Startuplab med flere” – CEO Amalie Eilertsen 

Norsjor har allerede fått første betalende pilotkunde, og det før produktet er ferdig. De har planlagt pilottesting høsten 2023. Vi gratulerer så mye til Norsjor og grunderne bak, og gleder oss til å se hva fremtiden bringer!

Alle kan være en Bold Type om de stoler på seg selv

Emma Lunden (26) er sisteårsstudent på masteren Shift Entreprenørskap, UiA. Parallelt med dette driver hun Bold Type Management. I løpet at de siste årene har hun i tillegg vært leder for Bærekraftsfestivalen og programleder for Sykkelturen 2022.

Motivasjonen bak å starte Bold Type Management kommer fra et ønske og en lidenskap om å kunne løfte frem andre.

Jeg hadde lekt med idéen en stund, tanken om å samle kompetanse og kunnskap på et felles sted. En sommerdag i 2022 lå jeg i Nupenparken og solte meg, jeg kjente at jeg måtte bygge videre på og gjøre noe med denne spennende tanken. Etter en måned med utallige samtaler og møter med spennende og kunnskapsrike mennesker, startet jeg Bold Type Management, forteller Emma Lunden.

Camilla Olsen Lindestad, Emma Lunden og Klara Elizabeth Ruud

Det finnes utrolig mange dyktige unge mennesker som fortjener en plass på scenen. Unge voksne har mye kult og nyttig å bidra med, men ofte vet de ikke hvordan de skal markedsføre seg selv eller komme i kontakt med de rette personene. Samtidig som mange arrangører ikke vet hvordan de skal finne de riktige folkene til arrangementene deres. Det å se hva som bor i folk og være med på å løfte frem potensialet i andre har jeg alltid hatt en lidenskap for, fortsetter hun.

Bold Type Management er en formidlingsplattform som forener enkeltpersoner og næringslivet. De fokuserer på å hjelpe unge aktører i Kristiansand med å nå sitt publikum. Hos Bold Type Management kan man få hjelp til å booke foredragsholdere, konferansierer eller annen underholdning fra unge dyktige mennesker. De hjelper også aktørene sine, og andre kunder med forretningsutvikling, markedsføring og eventer.

Målet er enkelt, men stort; Bold Type Management skal bli et ledende fellesskap for unge selvstendig næringsdrivende på Sørlandet.  

Navnet Bold Type Management kommer fra en serie med sammen navn. Her følger man tre unge venninner som nettopp har begynt å bygge karriere gjennom ulike hverdagens utfordringer. Uansett hva som kommer i deres retning, reiser de seg igjen, gir aldri opp og fortsetter å gå etter det de vil ha og utvikler seg stadig, forteller Emma. For meg er en Bold Type noen med en lidenskap, som vil noe og vil formidle noe, som går ut av egen komfortsone.

For meg har Shift vært et godt springbrett og utrolig viktig for å bygge et godt nettverk. Gjennom Shift har jeg møtt utrolig mange flinke unge mennesker. Her finnes det folk som utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene og våger å tenke nytt om verdiskapning. Jeg har lært mye om teamarbeid, og gjennom det mye om meg selv og hvordan jeg fungerer i team. Det har gitt god verdi.

Bold Type Management består i dag av Emma Lunden, Klara Elizabeth Ruud og Camilla Olsen Lindestad. Det er et lite og dyktig team, som samarbeider godt.

«Alle kan være en Bold Type om de stoler på seg selv»

Emma Lunden (26)

FARMR gir deg friske urter på kjøkkenbenken hele året!

Selv om vi er slutten av januar, dufter det friskt av urter i det jeg kommer inn i rommet til FARMR. Midt blant dyrkekasser og store brune pappesker, sitter de to gründerne som i høst startet selskapet FARMR. De jobber for at alle skal kunne dyrke urter og grønnsaker hjemme. Uten krav om grønne fingre, og uten jord.  

De hvite dyrkekassene som står spredt ut i rommet er fulle av grønne urter. Det minimalistiske designet kombinert med den friske grønne fargen, gir en luksuriøs følelse. Dyrkekassene skaper gunstige vekstforhold for urtene, kun ved hjelp av vann, næring, vekstmedium og frø, i tillegg glir de rett inn på kjøkkenbenken.

Berit Høisen (25) & Sjur Alvsaker (25) er gründerne bak FARMR

Berit Høisen og Sjur Alvsaker er gründerne bak selskapet FARMR. De tar begge en mastergrad i Entreprenørskap og innovasjon på Shift ved UiA. Det var under deltakelsen på et Sustainathon i regi av masterstudiet, idéen først kom opp. Den gangen, var det tanken om akvaponi, et samspill mellom fiskeoppdrett og planteproduksjon, som ble utforsket. Etter videre undersøkelser og samtaler med blant annet fagmiljøet på NIBIO endte gründerne opp med å heller fokusere på hydroponi. Kunsten å dyrke planter ved bruk av vann og uten jord.

Helt enkelt så betyr hydroponi bare vanndyrkning, forklarer Berit.  Istedenfor å plante i jord, som lenge har vært den tradisjonelle metoden, plantes frøet i et vekstmedium. Det er bare å tilsette vann og næring, så er det klart!

For mange kan dette virke som ny og skremmende teknologi, men de to gründerne kan fortelle at vanndyrking har vært brukt til å dyrke i årtusener. Mye av det som er tilgjengelig av urter og grønnsaker i butikkene i dag, dyrkes med denne metoden. Vanndyrking er mer ressurseffektivt og plantene som dyrkes frem vokser raskere og lever lengre.

Vi ønsker å bidra til en økt respekt for norsk matproduksjon, ved å la folk bli kjent med prosessen selv.

FARMR jobber for at vanndyrking skal bli en naturlig del av hverdagen til nordmenn. Ved å gi folk mulighet til å dyrke frem sine egne urter på kjøkkenbenken, håper de på å kunne påvirke bruk og kast-mentaliteten i samfunnet.  Ved å sette fokus på dyrkningsprosessen håper det at forbrukerne får litt mer innsikt i hva som kreves for å produsere en urte. Vi ønsker å bidra til en økt respekt for norsk matproduksjon, ved å la folk bli kjent med prosessen selv.

De håper å lokke frem den indre bonden i oss alle, som brenner for lokale og kortreise matvarer og kortere blir det ikke, når urtene kan dyrkes frem på egen kjøkkenbenk!

Norsjõr: Nominert til Nor-Shipping sin Young Entrepreneur Award

Norsjõr: Kennet Karlsen, Arne Drangsholt, Maria Waagsnes, Amalie Eilertsen og Jarle Haukerede.

Leder av Norsjõr, Maria Waagsnes og teamet er nominert til prisen Young Entrepreneur Award. Prisen deles ut av Nor-Shipping og YoungShip International. Det står mellom henne og tre andre. Hvorav to bedrifter er norske. Vinneren vil bli annonsert på Nor-Shipping’s Opening Ocean Leadership Conference 10. januar 2022.

Prisen skal løfte frem nye, unge, internasjonale talenter og løsninger innen den maritime sektoren. De nominerte må vise evne til å skape forretningsmuligheter av utfordringer, arbeidsplasser og ta opp spørsmål om bærekraft.

Norsjõr jobber med å innvoere løsniner for rengjøring av skipsskråg. Nærmere bestemt laserteknologi. Denne løsningen skal fjerne og samle opp all begroing og dermed beskytte det marine miljøet og økosystemet.

Pleco Marine: Bedrift fra Kristiansand vil etablere seg på Andøya

F.v. Jørgen Henriksen, Benjamin Torvund, Karl Wiik, Tobias Øverli og Eirik Ullenrød

Bladet Vesterålen: Shift-bedriften Pleco Marine undersøker mulighetene for etablering av mikroalgeproduksjon på Andøya. Nærheten til både oppdrettere og fôrprodusenter. Behovet for mer bærekraftig og kortreiste fôringsingredienser er økende. Dette kan skape flere arbeidsplasser.

Pleco Marine: Vinner av Bærekraftig forretningsidé konkurranse

F.v. Karl Wiik, Benjamin Torvund, fylkesordfører Arne Thomassen, Jørgen Henriksen, Tobias Øverli, fra Business Region Kristiansand Geir Askvik Haugum, og Eirik Ullenrød.

UiA: Pleco Marine gikk av med seieren i Bærekraftig forretningsidé konkurranse! Konkurransen skal hjelpe frem gründere på Agder. Prisen ble delt ut av Business Region Kristiansand.

– Å vinne konkurransen er en annerkjennelse av at andre tror på det vi jobber med, sier Tobias Øverli.

Norsõr på Global Impact

Amalie Elertsen og Kennet Karlsen

Amalie og Kennet fra Shift-bedriften Norsjõr AS deltok på bærekraftkonferansen til Global Impact i Kristiansand. Her presenterte de sin bedrift Norsjõr for et stort utvalg av næringslivet i regionen. Amalie var også paneldeltaker, under temaet “Changing climate for the better”, sammen med Joe Eliston (Nysnø klimainvesteringer), Danat Tekie (Co-funder & CERO YSI), Simen Sommerfeld (Teknologidirektør i Bovet) og Anita Pratap.