Q&A

Fristen for å søke høyere utdanning nærmer seg, og mange har spørsmål om masterstudiet Shift. Det vil bli holdt et informasjonsmøte 6.april, det vil foregå både fysisk og digitalt. For mer informasjon, sjekk ut arrangementet.

Under har vi samlet opp de spørsmålene som oftest blir stilt av de som er vurderer å søke på utdanningen. Håper svarene kan dere litt klarhet, men ønsker dere mer informasjon anbefales det å delta på møtet. Her vil Studieprogramleder fortelle om studiet, videre muligheter og svare på spørsmål. Studenter fra både andre og førsteklasse vil være til stede for å snakke om erfaringer og opplevelser fra studietiden.

Må jeg ha en idé for å komme inn?
Nei. Det er fint hvis du har en, men det er absolutt ikke noe du må for å ha mulighet til å komme inn på studiet.

Må jeg ha erfaring med entreprenørskap?
Nei. Du trenger hverken praktisk eller teoretisk erfaring med entreprenørskap, men du må ha en interesse for faget. I løpet av det første halvåret vil dere bli drillet i problemløsning og idégenerering, samt få muligheten til å teste levedyktigheten til disse idéene.

Kan jeg dra på utveksling?
Vi jobber med å lage en god løsning for å kunne tilby utveksling. Mer info om dette kommer, men kort sagt, ja, det er mulig.

Jeg tar en master nå, kan jeg få godkjent emner fra denne?
Du kan få godkjent emner på masternivå, eller tilsvarende, som du har tatt tidligere. Dette er en faglig vurdering, og det må søkes om godkjenning gjennom UiA.

Kan jeg søke på Shift uten å miste plass på den masteren jeg tar nå?
Du kan både søke opptak og takke ja til nytt tilbud om studieplass uten at dette får innvirkning på studieretten som du allerede har. Du må selvsagt på et tidspunkt ta en personlig vurdering av hva du ønsker å fortsette på, basert på dine fremtidsønsker og planer.

Det er mulig å søke permisjon fra ditt nåværende masterstudie, sende inn en sluttmelding for å avslutte studiet.

Kan jeg ta Shift på deltid?
Shift tilbys kun som fulltidsstudium, og det er ikke mulig å ta på deltid.

Om en ønsker å jobbe ved siden av er noe hver enkelt må ta stilling til basert på egen arbeidskapasitet og fleksibilitet. Shift er et krevende studium, og noen emner krever oppmøte. På Shift er det også mye arbeid i grupper, der det er en fordel at alle er til stede. I tillegg til å ta en mastergrad skal studentene også starte en bedrift, så man må være forberedt på at det vil gå med noe mer tid en på et standardisert masterløp.

Hva er undervisnings-språket?
Det undervises både på norsk og engelsk, på flere av eksamener kan studentene selv velge språket det ønsker bruke.

Hvor mange studieplasser er det på Shift?
Det tas opp ca. 20 studenter hvert år.

Hva kan jeg jobbe med når jeg er ferdig utdannet?
Her er mulighetene mange. Noen velger å fortsette med å satse på den bedriften de har startet i løpet av studietiden på Shift.

Andre velger å gå inn i andre start-ups, eller en relevant jobb i virkemiddelapparatet rundt entreprenørskap og innovasjon. Stillinger som forretningsutvikler, prosjektleder eller innovasjonsrådgiver i både offentlig og privat sektor er også relevante.

Studenter som går retningen Shift entreprenørskap og økonomi eller Shift entreprenørskap og teknologi, får henholdsvis sidetittel siviløkonom eller sivilingeniør, og vil være kvalifisert for stillinger der denne tittelen kreves. Gjennom studietiden på Shift vil man komme i kontakt med store deler av næringslivet i regionen. Det gir våre studenter et godt nettverk, og fortrinn inn i arbeidslivet. Studentenes bakgrunn vil også kunne gi retning for jobbmuligheter, som for eksempel om en student har bachelor i IT så kan en jobb innen IT-bransjen være aktuelt. Mer om dette kommer på vårt infomøte.

Jeg finner ikke min bachelorgrad på listen over kvalifiserende studier. Er jeg kvalifisert?
Hvis du ikke finner ditt bachelorstudium på listen, så kan du ta kontakt med oss eller opptakskontoret. Listen inneholder kun studier fra Universitetet i Agder, så dersom du har tatt en tilsvarende bachelorgrad ved et annet universitet så vil den i de fleste tilfeller kvalifisere for Shift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *