Lars-Magnus Dybwad

Lars-Magnus har en bachelorgrad fra NTNU i markedsføring, innovasjon og ledelse og liker å arbeide praktisk. Tidligere har han jobbet som automatiker og fikk erfart hvor tungvinte dagens prosesser er, dette ønsker han å gjøre noe med. Lars begynte på shift grunnet den praktiske tilnærmingen studiet har. Nyskjerrighet, risiko og motgang er nøkkelord som motiverer han. 

“Jeg liker å arbeide med hendene, ikke pennen.”

Etter endt studie ønsker Lars å etablere et selskap med personer i klassen. 

På fritiden holder Lars seg opptatt med å delta på konferanser, styrketrening og tenke ut nye idéer. 

LinkedIn