Klara Elizabeth Ruud

Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon.

Jeg har i alle mine studieår studert ved Universitetet i Agder. Etter fullført bachelor i økonomi og administrasjon ønsket jeg å gå videre med et studie som var mer givende. Jeg ble opplyst om og interessert i etikk og bedrifters samfunnsansvar under bacheloren. Så jeg ønsker muligheten til å kunne jobbe mer med dette, og det gir shift meg muligheten til. I tillegg var det et pluss at jeg ville få bruk for min økonomiske bakgrunn, og kan bruke den mer i praksis enn tidligere.

Videre håper jeg først og fremst at jeg kan få i gang et selskap sammen med medstudenter i løpet av studietiden, og at dette kan jobbes videre med etter endt utdannelse. Ellers er jeg interessert i å jobbe med utvikling i bedrifter. Jeg ser også et behov for å jobbe med mennesker, og er ikke fremmed for å ta PPU etter endt studie, slik at jeg eventuelt kan videreformidle kunnskap til andre.

Blir motivert av å være md på å skape nye og innovative løsninger som kan utgjøre store endringer, samt bidra til å møte FN’s bærekraftsmål

Jeg foretrekker å bruke fritiden min i naturen med venner. Ellers har tennis blitt en ny hobby jeg leker meg litt med. Ved siden av skolen har jeg deltidsjobb i Høyer.

Linkedin