Beyond Risør

Førsteklasse var samlet ei uke i Risør for å praktisere metoden Design Thinking. Dette inngår i faget Innovation through Design Thinking. De fikk utdelt problemstillinger av Sparebanken Sør og Risør Kommune som gikk ut på å kutte klimautslipp, få flere unge studenter til Risør, innovere gammel kunst og kultur, og undersøke hvordan banken kan formes i fremtiden. I løpet av uka ble studentene utfordret til å dra ut å snakke med interessenter og målgruppen sin for å ta tak i problemet, finne ut hvor skoen trykket mest, for så å komme frem til den beste løsningen basert på hva brukeren trenger.

Dette krever godt samarbeid innad i gruppa, men også med brukeren. De måtte finne ut hvilke løsninger brukes i dag, hva som er tilgjengelig og hva som er mulig å gjennomføre for å komme frem til en løsning som møter brukerens behov.

Etter fire dager med arbeid ble løsningen presentert i Risørhuset for oppdragsgivere og publikum. Dette er ei morsom uke som lar deg bli godt kjent med medstudenter og gir mulighet til å prøve seg ute i felt.

Vilde Syvertsen, Georgi Ivanov, Jonathan Haraldsen og Elise Lothe presenterer sin idé.
Tor Trosten, Maria Pettersen, Linnéa Meier og Betine Bjørdal presenterer sin løsning om bankens fremtid.

Pleco Marine: Vinner av Bærekraftig forretningsidé konkurranse

F.v. Karl Wiik, Benjamin Torvund, fylkesordfører Arne Thomassen, Jørgen Henriksen, Tobias Øverli, fra Business Region Kristiansand Geir Askvik Haugum, og Eirik Ullenrød.

UiA: Pleco Marine gikk av med seieren i Bærekraftig forretningsidé konkurranse! Konkurransen skal hjelpe frem gründere på Agder. Prisen ble delt ut av Business Region Kristiansand.

– Å vinne konkurransen er en annerkjennelse av at andre tror på det vi jobber med, sier Tobias Øverli.

Hackathon: Shift-studenter og folkehøyskole-elever skapte nye forretningsideer.

F.v. Hanna Maldum, Filip Palm, Sumeya Aden og Linnea Meier fra Shift presenterer sin idé.

UiA: I oktober samlet første års Shift-studenter og elever fra SKAP Kreative Folkehøyskole seg i Mandal. I løpet av 24 timer fant de ideer og løsninger som ble presentert for en jury. Casene ble presentert av Eyde-klyngen og hadde fokus på å fremme prosessindustrien og spillvarme.

Stine i Næringspodden

Næringspodden: Stine Øyna er å høre i Næringspodden til Sparebanken Sør. Her prates det om utfordringer i forhold til klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling. I forbindelse med dette er det et stort behov for gründere og forretningsutviklere som kan bidra til positiv endring. Stine forteller også om masterstudiet Shift, opptak og hva programmet innebærer. Lytt nå!

Norsõr på Global Impact

Amalie Elertsen og Kennet Karlsen

Amalie og Kennet fra Shift-bedriften Norsjõr AS deltok på bærekraftkonferansen til Global Impact i Kristiansand. Her presenterte de sin bedrift Norsjõr for et stort utvalg av næringslivet i regionen. Amalie var også paneldeltaker, under temaet “Changing climate for the better”, sammen med Joe Eliston (Nysnø klimainvesteringer), Danat Tekie (Co-funder & CERO YSI), Simen Sommerfeld (Teknologidirektør i Bovet) og Anita Pratap.

Tvinges ut av komfortsonen

Studentene presenterte sine ideer for et panel med eksperter hos J.B. Ugland.
Foto: Magnus Nødland Skogedal.

UiA: De nye masterstudentene på UiA Shift har allerede fått god erfaring med å utvikle og presentere nye ideer. Fra 30. august til 1. september var de samlet for å jobbe frem nye forretningskonsepter i Grimstad. De har fått presentert ideer både hos J.B. Ugland i Grimstad og på Arendalsuka.

I unike lokaler hos Ungland Auto Musem var studentene sammen med Greenstat for å gjennomføre Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Agder. Studentene jobbet med fremtidens ladestasjoner, hydrogenlading og utnyttelse av biprodukter fra hydrogenproduksjon. Etter to dager med læring, kreative prosesser og hardt arbeid ble løsningsforslagene presentert for et panel bestående av Grimstad Næringsforening og Grimstad kommune.

Say hi to…

Another team member ready. Sougand Golsorkhi is our new associate professor in strategy.

With both practical and academic experience in the field of strategy, Sougand will have a lot to contribute when it comes to aiding our students in finding their unique competitive advantage. 

Sougand’s research and teaching are rooted in understanding and, analyses of strategy and entrepreneurship. The direction and scope of  an enterprise over the long term to achieve unique advantage through its configuration of resources within a changing and highly competitive global environment, are important considerations in survival and sustainability of an enterprise. 

«My personal background and academic interests are aligned to explore the notion of competitive strategy, how enterprises manage to be different by deliberately choosing a distinct set of activities to deliver a unique mix of value to meet needs of markets and stakeholders expectations, as their global external environment evolves.»

We are super excited to learn more from Sougand.